12 000 företag och bostadsaktiebolag riskerar att bli strukna ur handelsregistret: meddela om fortsatt verksamhet senast 30 augusti

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag.

Alla de företag och bostadsaktiebolag löper risk att bli avregistrerade som under de senaste 10 åren inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret, som inte har företagsinteckningar i kraft och som enligt Skatteförvaltningen inte bedriver någon verksamhet.

Avregistreringsförfarandet omfattar cirka 12 000 icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag.

Listan över de företag som är med i avregistreringsförfarandet finns nedtill på sidan i pdf- och excel-format.

Undvik avregistrering – anmäl om fortgående verksamhet

De företag och bostadsaktiebolag på listan som vill undvika avregistrering ska kontrollera om deras handelsregisteruppgifter är ajour och lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret senast den 30 augusti 2018. Läs anvisningarna om hur du lämnar in ändringsanmälan på prh.fi.

PRS kommer att avregistrera de företag som inte hör av sig inom den utsatta tiden. Avregistreringen sker i september 2018.

Avregistrering på initiativ av registermyndigheten är möjlig med stöd av 24 § i handelsregisterlagen. Det var i augusti 2017 när PRS senast strök icke-verksamma företag ur handelsregistret. Vid det tillfället avregistrerades cirka 14 000 företag.

Även företag som låter bli att lämna in sina bokslut avregistreras

Förutom icke-verksamma företag kommer PRS i år att avregistrera sådana (även verksamma) aktiebolag och andelslag som inte lämnar in sina bokslutshandlingar inom utsatt tid.

För tillfället avregistreras företag i två omgångar. I höst kommer avregistreringsförfarandet att utökas med åtminstone en grupp aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut. PRS kommer att informera om varje omgång separat. Läs mer om avregistrering av sådana företag som låter bli att lämna in sina bokslut.

PRS syfte med avregistreringen av både icke-verksamma företag och företag som inte har lämnat in sina bokslut är att öka handelsregisteruppgifternas korrekthet och tillförlitlighet.

Mer information:


Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

----

För kännedom till redaktioner

PRS kommer att informera om avregistreringen av icke-verksamma företag en gång i månaden ända till september. Företagens hemorter finns antecknade på listan över de företag som är med i avregistreringsförfarandet. Tyvärr är det inte möjligt att få ett urval efter landskap av de icke-verksamma företagen.

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874