Antalet företag i handelsregistret har ökat något från förra året – aktiebolag är den vanligaste företagsformen

Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister omfattade 620 482 företag och bostadsaktiebolag i början av augusti. Antalet har ökat något från början av augusti 2017, då det fanns 618 019 företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret.

Den vanligaste företagsformen i handelsregistret är aktiebolag, vilka var 275 125 till antalet i början av augusti. Antalet aktiebolag har ökat med några hundra från 2017.

Den näst vanligaste företagsformen är företagare med firma, det vill säga enskild näringsidkare. De var 210 739 till antalet i början av augusti, vilket är över 1 200 fler än i augusti 2017.

Antalet företag är störst i Helsingfors, Esbo och Tammerfors.

Företag antecknade i handelsregistret, de vanligaste företagsformerna

Företagsform 1.8.2017 1.8.2018
Aktiebolag 274 125 275 645
Firma, dvs. enskild näringsidkare 209 449 210 739
Bostadsaktiebolag 88 554 89 755
Kommanditbolag 28 974 27 905
Öppet bolag 10 304 9 889
Andelslag 4 374 4 287
Filial till utländsk näringsidkare 1 221 1 221

Hela förteckningen över företagen i handelsregistret enligt företagsform samt antalen företag enligt kommun i augusti 2018 finns nedtill på sidan i excel-format.

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register över företag. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret.

I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska anmäla om det sker ändringar i deras handelsregisteruppgifter. Aktiebolag och andelslag ska också lämna in sina bokslutsuppgifter till handelsregistret.

För ytterligare information kontakta:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874