Antalet nya föreningar fortsättningsvis störst inom kultur

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har i år registrerat drygt tvåtusen nya föreningar. Största antalet finns inom kultur, 634 stycken. 

Kulturföreningar inbegriper bland annat hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och forskning samt olika konstföreningar. 

Näst största antalet föreningar registrerades inom idrott och motion, och den tredje största gruppen var fritidsföreningar.

Statistik: Registrerade nya föreningar, huvudklassvis och efter antal den 8 december 2017
Föreningar inom kultur 634
Idrotts- och motionsföreningar 473
Fritidsföreningar 277
Övriga föreningar 217
Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen 184
Föreningar med anknytning till yrke och näring 120
Politiska föreningar 74
Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 33
Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 31

År 2016 registrerade PRS 2230 nya föreningar. Antalet har redan under flera år varit på väg neråt.

Se bifogad Excel-fil för statistik över totala antalet föreningar huvudklassvis efter landskap.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874