Antalet patentansökningar ökade 2017 – flest ansökningar från Nyland, Birkaland och Norra Österbotten

År 2017 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 1 529 nationella patentansökningar. Siffran ökade med 12 procent från 2016, då 1 368 ansökningar lämnades in. Flest ansökningar lämnades in i Nyland (667), Birkaland (110) och Norra Österbotten (71).

Antalet ansökningar ökade mest i Norra Karelen (107 %), Södra Karelen (80 %) och Lappland (73 %). Antalet gick klart upp även i Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Birkaland.

Hela statistiken är tillgänglig på Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/patentansokningar.html

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, dvs. patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på PRS webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit.html

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media