Även verksamma företag kan avregistreras om de inte anmäler sin styrelse till handelsregistret inom utsatt tid

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera även verksamma företag nästa år om företagen inte anmäler sin styrelse till registret inom utsatt tid. 

PRS skickade den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka ett tusen aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag. Brevet skickades till företag vars handelsregisteruppgifter saknar en anteckning om styrelse enligt bolagsordningen eller stadgarna.

De företag som fått brevet måste anmäla sin styrelse till handelsregistret inom den tid som anges i brevet för att företaget ska stå kvar i registret.

Se listan över de företag som fått brevet under rubriken Media som pdf-fil.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag, om företaget inte anmäler en behörig styrelse till handelsregistret och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i mars 2020.

PRS rätt att avregistrera företag som inte anmält sin styrelse grundar sig på aktiebolagslagen, lagen om andelslag och lagen om bostadsaktiebolag.

Läs mer i anvisningarna för företag.

 

För mer information kontakta:

Franck Mertens
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212

 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media