Även verksamma företag kan avregistreras om de inte anmäler sin styrelse till handelsregistret senast 16.11.2020

Report this content

Företag och bostadsaktiebolag vars styrelse inte finns antecknad i handelsregistret riskerar avregistrering. Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera även verksamma företag om de inte anmäler sin styrelse till registret inom utsatt tid.  

Risken för avregistrering berör nu 230 aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag, som ännu inte har anmält sin styrelse till handelsregistret trots PRS uppmaningsbrev.

Se en lista över de företag som är med i avregistreringsförfarandet på prh.fi.

Företagen som är med i avregistreringsförfarandet måste anmäla sin styrelse till handelsregistret senast den 16.11.2020.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om företaget inte anmäler en behörig styrelse till handelsregistret och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i december 2020.

PRS rätt att avregistrera företag som inte anmält sin styrelse grundar sig på aktiebolagslagen, lagen om andelslag och lagen om bostadsaktiebolag.

För mer information kontakta:
Jussi Huolman
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5898

Taggar:

Prenumerera

Media

Media