Brexit påverkar handelsregistret, varumärken, designskydd, patent och revisionsbranschen

Report this content

Från och med 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre ett medlemsland i EU och hör inte till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.  Storbritanniens ändrade ställning påverkar handelsregistret, varumärken, designskydd, patent och revisionsbranschen.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har sammanställt en lista över Brexits effekter. Länk till sammanställningen på PRS webbplats: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/brexit.html

 

Ytterligare information om handelsregistret:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn  029 509 5550

Ytterligare information om varumärken och designskydd:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Ytterligare information om patent:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Ytterligare information om revisionsbranschen:
Pasi Horsmanheimo
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5860

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media