Den nya varumärkeslagen träder i kraft 1 maj 2019

Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019.

Den nya lagen medför bland annat följande ändringar:

 • Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg.
 • Varumärket behöver inte längre återges grafiskt.
 • Ansökan kan också avfattas på engelska.
 • Skärpta krav för att en ansökan ska tas upp till handläggning
 • Möjlighet att precisera vissa gamla varu- och tjänsteförteckningar
 • Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke kan sökas även hos PRS.

Med anledning av den nya varumärkeslagen inför Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdaterade versioner av den elektroniska varumärkesansökan och förnyelseansökan samt två helt nya e-tjänster. Tjänsterna blir tillgängliga den 2 maj 2019, dvs. den första vardagen efter att lagen trätt i kraft. I de helt nya e-tjänsterna ingår

Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media