Den nya varumärkeslagen träder i kraft 1 maj 2019

Report this content

Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019.

Den nya lagen medför bland annat följande ändringar:

  • Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg.
  • Varumärket behöver inte längre återges grafiskt.
  • Ansökan kan också avfattas på engelska.
  • Skärpta krav för att en ansökan ska tas upp till handläggning
  • Möjlighet att precisera vissa gamla varu- och tjänsteförteckningar
  • Upphävande och ogiltigförklaring av varumärke kan sökas även hos PRS.

Med anledning av den nya varumärkeslagen inför Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppdaterade versioner av den elektroniska varumärkesansökan och förnyelseansökan samt två helt nya e-tjänster. Tjänsterna blir tillgängliga den 2 maj 2019, dvs. den första vardagen efter att lagen trätt i kraft. I de helt nya e-tjänsterna ingår

Läs mer om ändringarna.

För ytterligare information kontakta:

Pirjo Aro-Helander
Byråchef
Tfn 029 509 5524
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Prenumerera

Media

Media