Finland och Estland träffade avtal om automatiskt informationsutbyte mellan sina handelsregister

Finland och Estland har ingått ett avtal om automatiskt informationsutbyte. Enligt avtalet kan handelsregistren i de båda länderna göra automatiska sökningar i varandras uppgifter genom en informationsled.

Patent- och registerstyrelsens generaldirektör Antti Riivari och det estniska justitieministeriets generalsekreterare Tõnis Saar undertecknade avtalet i Helsingfors den 26 februari 2019.

I praktiken innebär automatiskt informationsutbyte till exempel att handelsregistret i Estland kan söka fram uppgifter om finländska aktiebolag i det finländska handelsregistret.

”Näringsidkare bedriver aktiv verksamhet mellan Estland och Finland. Avtalet som vi undertecknade i dag är en naturlig följd av detta och skapar en grund för ett tätare samarbete mellan våra handelsregister. Utbytet av handelsregisteruppgifter är också till fördel för våra kunder”, konstaterar generaldirektör Antti Riivari.

Avtalet är ett nytt steg i det digitala utvecklingsarbetet mellan Finland och Estland. Till exempel skattemyndigheterna i de båda länderna har redan tidigare börjat byta information på motsvarande sätt.

Inga uppgifter förmedlas vidare

Endast personer som arbetar i handläggningen vid handelsregistret får handlägga uppgifter som informationsutbytet omfattar. Myndigheterna förmedlar inga uppgifter vidare.

Uppgifterna överförs mellan de två handelsregistren genom en informationsled, som i Finland baserar sig på en X-Road-lösning som utvecklats i Estland.


För ytterligare information kontakta:

Antti Riivari
Generaldirektör
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5973

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera