Finland vill bli en föregångare inom digital ekonomi före 2030: Projektet Företagets digitala ekonomi främjar digitalisering

Report this content
Finland vill vara i spetsen av det internationella digitaliseringsarbetet och förbättra företagens konkurrenskraft med hjälp av digital ekonomi. För att främja dessa mål har arbets- och näringsministeriet försatt projektet Företagets digitala ekonomi för åren 2021–2024. Projektet samordnas av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Digital ekonomi eller realtidsekonomi (real-time economy, RTE) betyder en helhet där alla affärsdata grundar sig på digitala, strukturerade (det vill säga maskinläsbara) uppgifter och deras handläggning.

I en digital ekonomi finns tjänsterna på nätet och de diskuterar med varandra. Företagets centrala affärsdata rör sig helt elektroniskt och i realtid – även till myndigheter. När handläggning av affärsdata är automatiserad sparar företag tid och pengar. Företagen kan även själva kontrollera sina uppgifter och utnyttja dem i sin verksamhet mer effektivt.

Ekonomiska uppgifter som är i realtid ger myndigheter möjligheten att erbjuda bättre tjänster än i dag.

Projektet svarar på regeringsprogrammets mål om att främja digitalisering och realtidsekonomi. Coronavirusepidemin har visat att förmågan för en digital ändring finns.

Projektet genomförs som partnerskapssamarbete

Förutsättningen för att ändringen ska lyckas är att myndigheter, företag och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltning förbinder sig till den och deltar i den gemensamma utvecklingen. Arbetet i projektet skapar en grund för vidareutveckling av den digitala ekonomin.

Utöver PRS ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Statskontoret och Skatteförvaltningen för projektet.

I projektet deltar även Finlands Näringsliv rf, Finanssiala ry, Finsk Handel rf, Företagarna i Finland rf, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf och Teknologiindustrin rf samt kommunikationsministeriet och finansministeriet.

För projektet Företagets digitala ekonomi har ansökts om finansiering hos Europeiska unionens återhämtningsfond (RRF), och finansieringsbeslutet fattas under juni månad.

Läs mer om projektet på suomidigi.fi (på finska).
 

Ytterligare information

ANM:s meddelande: Ett nytt projekt främjar digitaliseringen av företagens ekonomiförvaltning

Projektdirektör Franck Mertens
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
fornamn.efternamn@prh.fi
Tfn 029 509 5212


 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media