Finländare aktiva inom föreningsverksamhet – läs vår nya föreningsregisterstatistik på vår webbplats

Antalet föreningar i Finland fortsätter att stiga: i slutet av mars fanns det 136 950 föreningar i vårt land. I fjol lämnades 2 469 anmälningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att starta föreningar, dvs. 55 mer anmälningar än året innan. Sammanlagt 2 360 nya föreningar registrerades under 2014, vilket är 140 färre än föregående år. Antalet inlämnade föreningsanmälningar var 23 515, varav 73,9 procent lämnades in elektroniskt.

I fjol registrerades 19 nya religionssamfund och deras församlingar eller lokalsamfund, vilket är fyra mer än året innan. I slutet av mars innehöll registret över religionssamfund 397 samfund och deras församlingar eller lokalsamfund. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka, och deras församlingar, för sina egna register och ingår därmed inte i PRS register över religionssamfund.

Vi har publicerat statistik över föreningar och religionssamfund för 2011–2015 på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi att uppdatera statistiken kvartalsvis. Du hittar följande statistik på vår webbplats:

 • antalet föreningar och religionssamfund
 • antalet inkomna anmälningar
 • antalet avgjorda anmälningar i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • användning av e-tjänster i föreningsregistret

Gå till vår föreningsregisterstatistik.

För mer information, kontakta: Systemspecialist, Vesa Halme, tfn 029 509 5256, fornamn.efternamn@prh.fi

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera