Finländare aktiva inom föreningsverksamhet – läs vår nya föreningsregisterstatistik på vår webbplats

Antalet föreningar i Finland fortsätter att stiga: i slutet av mars fanns det 136 950 föreningar i vårt land. I fjol lämnades 2 469 anmälningar in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att starta föreningar, dvs. 55 mer anmälningar än året innan. Sammanlagt 2 360 nya föreningar registrerades under 2014, vilket är 140 färre än föregående år. Antalet inlämnade föreningsanmälningar var 23 515, varav 73,9 procent lämnades in elektroniskt.

I fjol registrerades 19 nya religionssamfund och deras församlingar eller lokalsamfund, vilket är fyra mer än året innan. I slutet av mars innehöll registret över religionssamfund 397 samfund och deras församlingar eller lokalsamfund. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka, och deras församlingar, för sina egna register och ingår därmed inte i PRS register över religionssamfund.

Vi har publicerat statistik över föreningar och religionssamfund för 2011–2015 på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi att uppdatera statistiken kvartalsvis. Du hittar följande statistik på vår webbplats:

  • antalet föreningar och religionssamfund
  • antalet inkomna anmälningar
  • antalet avgjorda anmälningar i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
  • användning av e-tjänster i föreningsregistret

Gå till vår föreningsregisterstatistik.

För mer information, kontakta: Systemspecialist, Vesa Halme, tfn 029 509 5256, fornamn.efternamn@prh.fi

Taggar:

Prenumerera