Företag och myndigheter provar att använda elektroniska bokslut

Report this content

Myndigheter och näringslivet främjar tillsammans användningen av elektroniska bokslutsuppgifter i strukturerad form för att möta företagens och myndigheternas behov. I ett pilotprojekt som ingår i Teknologiindustrin rf:s RTECO-projekt skickas bokslut från ett bokföringsprogram till handelsregistret i elektroniskt IXBRL-format.

Handelsregistrets bokslutsuppgifter kan hämtas för vidare användning av olika aktörer. De elektroniska boksluten är i maskinläsbar form, vilket gör det avsevärt enklare att exempelvis vidarebearbeta uppgifterna.

Syftet med pilotprojektet är att visa hur enkelt det är att lämna in och använda elektroniska bokslut, och vilka möjligheter det erbjuder, både för de som lämnar in bokslut och de som hämtar information ur dem.

I pilotprojektet deltar Teknologiindustrin rf, Patent- och registerstyrelsen (PRS), Skatteförvaltningen, Fennoa Ab, Bisnode Finland Oy, Talenom Oyj och Digital Living International Oy.

Ingår i ekonomiförvaltningsprojektet Nordic Smart Government

Pilotprojektet är en del av det nordiska projektet Nordic Smart Government 3.0. Avsikten med projektet är att ta reda på hur ekonomiska data kan automatiseras och användas företag emellan och från företag till myndigheter. Kärnan i projektet är elektroniska ekonomiska data (e-kvitto och e-faktura) som baserar sig på existerande gemensamma standarder.
 

Ytterligare information

Projektchef
Franck Mertens
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212
fornamn.efternamn@prh.fi

Projektdirektör, RTECO
Markku Örn
Teknologiindustrin rf
Tfn 050 5567 032
markku.orn[at]teknologiateollisuus.fi
 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media