Handelsregistret: Över 20 000 upphörda företag under det senaste halvåret

Sammanlagt 21 495 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades som upphörda i handelsregistret under perioden 1 april–15 oktober 2017.

Ett halvt år tidigare, 15 augusti 2016–31 mars 2017, var antalet upphörda företag 39 536. Antalet beror på att Patent- och registerstyrelsen (PRS) avregistrerade genom ett myndighetsförfarande 28 680 icke-verksamma företag under 2016.

Den 15 oktober 2017 var 609 328 företag antecknade i handelsregistret.

Tabell: Antalet upphörda företag enligt företagsform 1 april–15 oktober 2017
Aktiebolag 5 535
Andelsbank 5
Andelslag 144
Bostadsaktiebolag 113
Bostadsrättsförening 1
Enskild näringsidkare 14 255
Filial till utländsk näringsidkare 110
Försäkringsaktiebolag 1
Ideell förening 4
Kommanditbolag 918
Publikt aktiebolag 1
Öppet bolag 408

Som bilaga finns kommunspecifik statistik över antalet företag som lagt ner sin näringsverksamhet.

Statistik över alla företagsformer i handelsregistret finns på PRS webbplats: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tietopalvelut/yritystenlkm/lkm.html


Ytterligare information:
Jouko Koitto
Chefsjurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874