Hur påverkar brexit handelsregistret, varumärken, designskydd, patent och revisionsbranschen?

Report this content

Vi har samlat information på webbplatsen prh.fi om hur Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (brexit) kommer att påverka
•    handelsregistret i Finland
•    giltigheten av EU-varumärken, gemenskapsformgivningar och patent i Storbritannien och
•    revisionsbranschen i Finland.

Vi publicerar meddelanden om effekterna av brexit regelbundet på våra webbplatser prh.fi och ytj.fi samt enligt behov här i vårt nyhetsrum.

Gå till prh.fi för att läsa mer om hur brexit påverkar handelsregistret, varumärken, designskydd, patent och revisionsbranschen: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/brexit.html

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media