Inget krav på aktiekapital för bolag från början av juli

Kravet på minsta aktiekapital på 2 500 euro slopas den 1 juli 2019 för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Det innebär att bolag kan bildas helt utan eget kapital. Aktiebolag behöver med andra ord inte längre ha ett aktiekapital.

Inget krav på aktiekapital för bolag från början av juli

Kravet på minsta aktiekapital på 2 500 euro slopas den 1 juli 2019 för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Det innebär att bolag kan bildas helt utan eget kapital. Aktiebolag behöver med andra ord inte längre ha ett aktiekapital.

Aktiebolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan minska sitt aktiekapital till noll euro, men aktiebolag kan även i fortsättningen ha ett aktiekapital.
Det belopp som betalas för aktierna, det vill säga teckningspriset, kan i fortsättningen också helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Det här är möjligt om det i bolagsordningen inte har bestämts något nominellt belopp för en aktie. Om aktien har ett nominellt belopp, måste motsvarande belopp av teckningspriset alltid tas upp i aktiekapitalet.

Om bolaget inte har något aktiekapital, visar handelsregisteruppgifterna att bolagets aktiekapital är noll euro.

Halvfärdiga etableringsanmälningar för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi måste färdigställas senast 30 juni

E-tjänsten på ytj.fi ändras så att det blir möjligt att starta aktiebolag endast om både aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro.

Halvfärdiga etableringsanmälningar för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi måste färdigställas senast den 30 juni 2019. Halvfärdiga etableringsanmälningar raderas ur tjänsten den 1 juli 2019.

Anmälan är färdig för handläggning vid handelsregistret när den har undertecknats elektroniskt och behandlingsavgiften har betalats i e-tjänsten. Därtill måste man ha lagt till i anmälan styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg om eller redogörelse för betalningen av aktiekapitalet.

Mer information:
Kati Huovinen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 464 0940

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera