Kina söker flest varumärken som designerar Finland

Report this content

I fjol gjorde Kina 205 internationella varumärkesregistreringar där Finland var designerat. Antalet utgör nästan 20 procent av de cirka 1 100 internationella varumärken som designerar Finland. Kina har varit statistiketta i många år.

År 2020 hade följande länder flest internationella varumärkesregistreringar som designerar Finland:

•    Kina (205 st.)
•    Ryssland (112 st.)
•    USA (84 st.)
•    Frankrike (83 st.)
•    Tyskland (81 st.)

Internationella registreringar avser registreringar av varumärken enligt ett avtal som kallas Madridprotokollet. Systemet administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). I den internationella registreringsansökan anger (designerar) sökanden de medlemsländer, i vilka sökanden vill söka varumärkesskydd. Registreringen kommer sedan att gälla i de designerade länder där det enligt den nationella lagstiftningen inte finns hinder för registreringen.

Läs mer i vår landspecifika statistik över internationella registreringar där Finland är designerat och över nationella varumärkesansökningar: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja/maatilasto.html

Statistik om varumärken

PRS publicerar varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja/maatilasto.html

Vad är ett varumärke?

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/registreringavvarumarke/millainen.html

 

Ytterligare information:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5399

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media