Nästan 3500 företag har redan anmält sina ägaruppgifter till handelsregistret

Report this content

Från början av juli 2019 gäller för de flesta företag en ny förpliktelse att anmäla uppgifter om förmånstagare till handelsregistret. Under den första månaden lämnades nästan 3500 anmälningar in till handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Den nya anmälningsskyldigheten gäller cirka 300 000 företag, bland annat alla aktiebolag och andelslag. Även en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan.

Företagare med firma samt börsbolag och bostadsaktiebolag behöver inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar eller stiftelser.

Penningtvättslagen kräver att förmånstagare identifieras och anmäls

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar.

Förmånstagare är personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

Anmälningen och registreringen av förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen ska exempelvis bankerna identifiera sina kunder.

Företaget måste lämna in anmälan till handelsregistret även om det inte har förmånstagare enligt penningtvättslagen.

Vem kan få uppgifter om förmånstagare från PRS?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. PRS lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Uppgifterna är avgiftsbelagda. För myndigheter är de gratis. Läs mer om förmånstagaruppgifter. 

 

För mer information kontakta:
Jukka Tavi
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5422
fornamn.efternamn@prh.fi
 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media