Över hälften av företagen har inte anmält sina ägare till handelsregistret – verksamheten kan försvåras

Penningtvättslagen förpliktar cirka 300 000 företag att anmäla uppgifter om sina förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020. Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag. Företagen hade jämnt ett år på sig att lämna in en avgiftsfri anmälan. Antalet anmälningar som lämnades in till handelsregistret inom den utsatta tiden var omkring 123 000.

Förpliktelsen gäller alla aktiebolag och andelslag samt en del av öppna bolag och kommanditbolag.

Börsbolag, företagare med firma samt bostadsaktiebolag ska inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar och stiftelser.

Företagets verksamhet kan försvåras

Om företaget inte lämnar in anmälan om förmånstagare omedelbart, kan dess verksamhet försvåras.

Enligt penningtvättslagen är till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer skyldiga att identifiera sina kunder och kontrollera deras förmånstagaruppgifter. Samma aktörer kan rapportera till Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, om företagets förmånstagaruppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.

Förmånstagaruppgifterna ska hållas uppdaterade

Företag måste lämna in en ny anmälan om förmånstagare när uppgifterna ändras eller när ett nytt företag startas.

Förmånstagaruppgifterna är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Uppgifterna är avgiftsbelagda. För myndigheter är de gratis.

Läs mer


Ytterligare information:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media