Penningtvättslagen förpliktar företag att anmäla sina förmånstagare (ägare) till handelsregistret senast 1 juli – 70 procent av företagen har ännu inte lämnat in anmälan

Nu är det dags för företagen att lämna in anmälan om förmånstagare till handelsregistret inom den utsatta tiden. Trots de utmaningar som uppstått med anledning av coronaviruset förpliktar penningtvättslagen cirka 300 000 företag att anmäla uppgifter om sina förmånstagare till handelsregistret senast 1 juli 2020. Endast cirka 80 000 anmälningar har hittills kommit in till handelsregistret. Med andra ord har cirka 70 procent av företagen ännu inte lämnat in sin anmälan.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag.

Den nya förpliktelsen att lämna in anmälan om förmånstagare gäller bland annat alla aktiebolag och andelslag. Även en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan.

Börsbolag, företagare med firma samt bostadsaktiebolag ska inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar och stiftelser.

Penningtvättslagen förpliktar att förmånstagare anmäls till registret

Anmälningen och registreringen av förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen måste exempelvis bankerna och bokföringsbyråerna identifiera sina kunder.

Enligt penningtvättslagen är förmånstagare personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

Företaget måste lämna in anmälan om förmånstagare även om det inte har förmånstagare enligt penningtvättslagen.

PRS lämnar ut uppgifter om förmånstagare på basis av användningsändamål

Förmånstagaruppgifterna är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret. Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen.

Uppgifterna är avgiftsbelagda. För myndigheter är de gratis.

Läs mer om förmånstagaruppgifter och anmälan på prh.fi.

Ytterligare information

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media