PRS avregistrerar aktiebolag och andelslag som inte lämnar in sina bokslut senast den 22 januari 2020

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, kommer att avregistrera aktiebolag och andelslag som inte lämnar in sina bokslut. Det 5:e avregistreringsförfarandet 2019 berör nu 4 400 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslut till handelsregistret.

De företag som är med i avregistreringsförfarandet har trots uppmaningar inte lämnat in sina bokslut till handelsregistret under de senaste två åren och sex månaderna.

En lista över de företag som är med i det 5:e avregistreringsförfarandet finns på webbplatsen prh.fi.

De företag som finns på listan måste lämna in sina bokslut till handelsregistret senast den 22 januari 2020.

PRS kan avregistrera även ett verksamt aktiebolag eller andelslag om det inte lämnar in sitt bokslut inom den utsatta tiden (senast den 22 januari 2020) och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation. Avregistreringen sker i februari 2020.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sina bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

I informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut finns registrerat i handelsregistret. Gå till Sökning av bokslut i Virre.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutet till PRS endast om handlingarna har lämnats in med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.
 

För mer information kontakta:

Franck Mertens
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212


 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media