PRS avregistrerar icke-verksamma företag ur handelsregistret: Företag undviker avregistrering genom att lämna in anmälan

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett brev till 3 400 icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag. De företag som får brevet stryks ur handelsregistret om de inte anmäler sina uppdaterade uppgifter till handelsregistret inom utsatt tid.

De företag och bostadsaktiebolag som löper risk för avregistrering har inte lämnat in anmälningar till handelsregistret under de senaste 10 åren. De har inte företagsinteckningar i kraft eller en ansökan eller anmälan om företagsinteckning under behandling. De bedriver inte heller någon verksamhet enligt Skatteförvaltningen.

Verksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare (företagare med firma) kan försvåras betydligt om dess uppgifter stryks ur handelsregistret. För övriga företagsformer innebär avregistrering att företaget inte längre kan bedriva verksamhet.

Ett avregistrerat företag förlorar också det skydd som det fick när det registrerade sitt företagsnamn (firma) i handelsregistret.

PRS rätt att avregistrera icke-verksamma företag grundar sig på handelsregisterlagen. Läs mer om förfarandet på prh.fi.

Ytterligare information

Sari Laajaranta
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5414


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media