PRS börjar registrera uppgifter om ägare i företag 1 juli 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för handelsregistret, börjar registrera uppgifter om ägare (verkliga förmånstagare) i företag den 1 juli 2019. Den nya anmälningsskyldigheten gäller cirka 300 000 företag, bland annat alla aktiebolag och andelslag.

Även en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan.

Företagare med firma samt börsbolag och bostadsaktiebolag behöver inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar eller stiftelser.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar.

Förmånstagare är personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av rösträtten.

Anmälningen och registreringen av så kallade verkliga förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen ska exempelvis bankerna identifiera sina kunder. Registreringen av förmånstagaruppgifter kommer att göra det smidigare för företag att bland annat ansöka om banklån.

Vem kan få uppgifter om förmånstagare från PRS?

Uppgifterna om förmånstagare är inte offentliga på samma sätt som övriga uppgifter i handelsregistret.

PRS lämnar ut uppgifter till identifierade kunder som använder uppgifterna i enlighet med penningtvättslagen. Detta innebär att kundens syfte ska vara att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism eller att främja avslöjande av sådan verksamhet.

PRS kommer stegvis att bygga upp en informationstjänst kring förmånstagarinformation. Till en början inför vi ett förmånstagarutdrag med uppgifter om förmånstagare i enskilda företag.

Utdraget är avgiftsbelagt. För myndigheter är utdraget avgiftsfritt.

Läs mer om förmånstagare och se anvisningarna för företag på PRS webbplats prh.fi.


Mer information

Ville Ruokamo
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5307
fornamn.efternamn@prh.fi

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media