PRS generaldirektör Antti Riivari fortsätter som ordförande för Europeiska patentverkets patentlagskommitté

Report this content

Antti Riivari, generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen (PRS), har på nytt valts till ordförande för Europeiska patentverkets (EPO) patentlagskommitté (Committee on Patent Law). Mandatperioden är tre år och börjar 1 april 2021.

Patentlagskommittén är ett organ som lyder under EPO:s förvaltningsråd. Kommitténs uppdrag är att ge förvaltningsrådet råd i juridiska frågor som gäller europeiska patentkonventionen eller dess verkställande. Därtill behandlar kommittén alla förslag om att ändra europeiska patentkonventionen och ger förvaltningsrådet råd i frågor som gäller det internationella patentsystemet, om de anknyter till europeiska patentkonventionen.

”Det är patentlagskommitténs centrala uppdrag att upprätthålla EPO:s regelverk. Teknologier som utvecklas ständigt, såsom uppfinningar baserade på artificiell intelligens samt växtpatent, utmanar patentregelverkets principer. På internationell nivå har harmoniseringen av patentregelverket inte gått framåt på länge. De här frågorna står på kommitténs agenda de närmaste åren”, säger Riivari.

Läs mer om Europeiska patentverket och patentlagskommittén på EPO:s webbplats på engelska.

Ytterligare information

Antti Riivari, generaldirektör, tfn 029 509 5973

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media