PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret ca 3 700 aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut inom den utsatta tiden.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter trots uppmaningar. PRS hade informerat företagen om avregistreringen via flera olika kommunikationskanaler.

En lista över de avregistrerade företagen (19 augusti 2019) finns på prh.fi. Läs mer om de avregistrerade företag.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.


För ytterligare information kontakta:

Franck Mertens
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212

 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media