PRS tar inte längre emot bokslutsanmälningar per e-post

Report this content

Patent- och registerstyrelsen (PRS) slutade i början av detta år ta emot bokslutsanmälningar till handelsregistret per e-post. I stället sker anmälningar elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi.

Aktiebolag och andelslag måste för varje räkenskapsperiod lämna in bokslut till handelsregistret,  även om det inte hade funnits någon verksamhet.

Bokslutsanmälan ska lämnas in inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Till handelsregistret ska ges in det på bolagsstämman fastställda bokslutet.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro för bokslut som lämnas in för sent.

Utöver anmälning i e-tjänsten på ytj.fi kan bokslutsanmälningen skickas till handelsregistret i samband med skattedeklaration eller på pappersblanketter.

Våra anvisningar för att lämna in bokslut till handelsregistret finns på PRS webbplats: www.prh.fi/sv/bokslut.html

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn mån–fre 050 4521 673
 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media