Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppmanar speciellt varumärkesinnehavare till särskild vaksamhet mot fakturaliknande anbudsbrev. 

Under den senaste tiden har flera av våra kunder kontaktat oss förvånade över de brev som de har fått. Breven hänvisar till autentiska registernummer och ber kunden betala en förnyelseavgift. Flera kunder har av misstag trott att PRS eller Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO har skickat breven. 

Vi uppmanar våra kunder att vara särskilt uppmärksamma med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter. 

Läs därför innehållet i meddelandet noggrant innan du betalar eller binder dig till något! I alla de anmälningar och brev som vi skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.

För ytterligare information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
puh. 029 509 5399

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media