Statistik om varumärken och patent: Antalet ansökningar i fjol minskade från föregående år

Report this content

År 2022 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 2 655 nationella varumärkesansökningar och 1 447 nationella patentansökningar. Året innan var motsvarande antal 3 331 respektive 1 662.

Se vår statistik om nationella varumärkesansökningar på prh.fi.

Se vår statistik om nationella patentansökningar på prh.fi.

Statistik om varumärken och patent

I fråga om varumärken publicerar vi varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av internationella registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik på prh.fi.

I fråga om patent publicerar vi varje månad statistik om nationella patentansökningar och om europeiska patent validerade i Finland. Därtill publicerar vi statistik bland annat om nationella patentansökningar efter landskap och om inhemska företag med största antalet ansökningar. Gå till patentstatistiksidan på prh.fi.

Ytterligare information om varumärkesstatistik:

Tuulimarja Myllymäki

Ledande rådgivande jurist

Patent- och registerstyrelsen

Tfn mån–fre 029 509 5399

 

Ytterligare information om patentstatistik:

Olli Sievänen

Ledande rådgivningsingenjör

Patent- och registerstyrelsen

Tfn mån–fre 029 509 5438

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media