Statistik om varumärken och patent: Flest ansökningar på fem år under coronaåret

Report this content

År 2020 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 3 620 nationella varumärkesansökningar och 1 685 nationella patentansökningar. Året innan var motsvarande antal 3 179 respektive 1 396.
Se vår statistik om nationella varumärkesansökningar: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja/tavaramerkkihakemukset_ja_kansainvaliset_rekisteroinnit.html
Se vår statistik om nationella patentansökningar: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/patentansokningar.html

Statistik om varumärken och patent

I fråga om varumärken publicerar vi varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av internationella registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja.html

I fråga om patent publicerar vi varje månad statistik om nationella patentansökningar och om europeiska patent validerade i Finland. Därtill publicerar vi statistik bland annat om nationella patentansökningar efter landskap och om inhemska företag med största antalet ansökningar. Gå till patentstatistiksidan: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html 

Ytterligare information om varumärkesstatistik:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5399

Ytterligare information om patentstatistik:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media