Statistik över varumärken: Valio, Orion och Veikkaus är Finlands största varumärkesägare 2021

Report this content

Valio, Orion och Veikkaus är Finlands största ägare av nationella varumärken i Patent- och registerstyrelsens (PRS) varumärkesregister i september 2021.

Valio har 338 nationella varumärken, medan Orion och Veikkaus har 327 respektive 317 varumärken.

Valios varumärken omfattar bland annat Oivariini, Oltermanni och Koskenlaskija. Det sistnämnda varumärket registrerades redan 1935. Exempel på de varumärken som har registrerats till Veikkaus är Keno och Ässä-arpa. Till Orions varumärken hör bland annat Burana och Resilar.

Se statistiken över de tio största varumärkesägarna.

Statistik över varumärken

PRS publicerar statistik över varumärken, såsom antalet ansökningar per månad och antalet varumärkesansökningar klassvis och landsvis. Statistik finns också över de största innehavarna av internationella registreringar.

Bekanta dig med PRS varumärkesstatistik.

Registret omfattar cirka 195 000 varumärken

PRS register omfattar sammanlagt cirka 195 000 nationella varumärken, varav cirka 65 000 är under behandling eller i kraft. Dessutom innehåller registret uppgifter om cirka 73 000 internationella registreringar som gäller i Finland. Cirka 32 000 av dessa är under behandling eller i kraft.

Sök varumärken i vår informationstjänst.

Information om varumärken på webbplatsen prh.fi

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken.

Ytterligare information:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

[PK1]https://www.prh.fi/sv/varumarken/allmant_om_varumarken/varumarkesstatistik/storsta_varumarkesagare.html

[PK2]https://www.prh.fi/sv/varumarken/allmant_om_varumarken/varumarkesstatistik.html

[PK3]https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/sv/

[PK4]https://www.prh.fi/sv/varumarken/allmant_om_varumarken/hurdant_kan_ett_varumarke_vara.html

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media