Statistik ur föreningsregistret: Antalet nya föreningar minskade något från föregående år

Report this content

År 2020 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 1 689 nya föreningar. Antalet registrerade nya föreningar har sjunkit redan i fem år. Sammanlagt omfattar registret 107 327 föreningar och religionssamfund. Se vår statistik över registrerade nya föreningar 2016–2020: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/statistik/registreradenyaforeningarochreligionssamfund.html

Registrerade nya föreningar och religionssamfund huvudklassvis

•    Föreningar inom kultur 560
•    Idrotts- och motionsföreningar 373
•    Fritidsföreningar 198
•    Övriga föreningar 157
•    Föreningar inom social- och hälsovård 156
•    Föreningar med anknytning till yrke och näring 109
•    Politiska föreningar 50
•    Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 33
•    Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 20

Statistik ur föreningsregistret

PRS publicerar följande statistik ur föreningsregistret:

•    antal föreningar och religionssamfund
•    inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfund
•    avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
•    registrerade nya föreningar och religionssamfund
•    användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret.

Gå till statistiken: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterintilastoja.html

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är också möjligt att anmäla samtliga medlemmar i föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisterin_esittely.html

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media