Statistik ur handelsregistret: Under coronaåret registrerades cirka två hundra fler nya företag än året innan

Report this content

År 2020 antecknades 38 452 nya företag i handelsregistret. Det är 239 fler än året innan. Flest nya företag registrerades i följande företagsformer: aktiebolag 20 020, enskild näringsidkare (allmänt kallad ”företagare med firma”) 16 484 och bostadsaktiebolag 929. Se vår statistik över registrerade nya företag enligt företagsform 2016–2020: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tilastot/registreradeforetag.html

Statistik ur handelsregistret

Följande statistik publiceras ur handelsregistret:

  • antal företag
  • antal registrerade nya företag efter företagsform
  • inkomna ärenden efter typ av anmälan
  • registrerade och behandlade handelsregisterärenden.
 

Gå till statistiken: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tilastot.html

 

Vad är handelsregistret?

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. I handelsregistret antecknas uppgifter om företag utgående från de anmälningar, ansökningar och meddelanden som Patent- och registerstyrelsen får. I handelsregistret antecknas även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Läs mer om handelsregistret: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/yleista.html

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media