Största delen av de 300 000 förpliktade företagen har ännu inte anmält sina ägaruppgifter till handelsregistret

Report this content

Penningtvättslagen förpliktar cirka 300 000 företag att anmäla uppgifter om sina förmånstagare till handelsregistret. Största delen av företagen har ännu inte lämnat in anmälan. Endast cirka 15 000 anmälningar om förmånstagare har hittills kommit in till handelsregistret.

I de flesta fall är förmånstagarna ägare i företag.

Förpliktelsen att lämna in anmälan om förmånstagare gäller från början av juli 2019.

Penningtvättslagen kräver att förmånstagare identifieras och anmäls

Den nya förpliktelsen gäller bland annat alla aktiebolag och andelslag. Även en del av öppna bolag och kommanditbolag måste lämna in anmälan.

Börsbolag, företagare med firma samt bostadsaktiebolag behöver inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar och stiftelser.

Anmälningen och registreringen av förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. Enligt penningtvättslagstiftningen måste exempelvis bankerna identifiera sina kunder. Anmälningen av förmånstagaruppgifter till handelsregistret gör det smidigare för företag att bland annat ansöka om banklån.

Anmälan till handelsregistret senast 1 juli 2020

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar.

Enligt penningtvättslagen är förmånstagare personer som till exempel äger mer än 25 procent av företagets aktier eller har mer än 25 procent av röstetalet i företaget.

Företaget måste lämna in anmälan även om det inte har förmånstagare enligt penningtvättslagen.

Företag måste lämna in anmälan till handelsregistret senast 1 juli 2020 och alltid när förmånstagaruppgifterna ändras eller ett nytt företag startas.

Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS).


Ytterligare information

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550

 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media