Tio år av påskyndad handläggning av patentansökningar – Patent Prosecution Highway

Patent Prosecution Highway (PPH) är ett avtal mellan patentverk. Avtalet erbjuder patentsökande ett snabbare och effektivare sätt att få ett patent i flera länder. 

I PPH har patentverken kommit överens om att sökande som lämnat in en första ansökan till en första myndighet, och fått ett positivt utlåtande om ansökans godtagbarhet, kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet. I PPH-arbetet är Patent- och registerstyrelsens (PRS) mål i första hand att underlätta finländska sökandes patentprocesser vid andra patentverk.


Närmare 50 patentverk deltar i PPH-samarbetet, och tiotusentals PPH-begäranden lämnas in via systemet varje år. USA:s patentverk (USPTO) tar emot det största antalet PPH-begäranden, sammanlagt mer än 50 000. 

Det första avtalet tecknades med Japan, det andra med USA

PRS första PPH-avtal med patentverket i Japan (JPO) började gälla i april 2009 för tio år sedan. Då deltog endast tio patentverk i PPH-samarbetet. PRS har alltså varit med nästan från första början.


Efter Japan tecknade PRS ett PPH-avtal med USPTO. Det började gälla i juli 2009. Av alla PPH-avtal som PRS tecknat är USPTO klart det populäraste patentverket att lämna in en PPH-begäran till. Fram till juni 2018 hade 237 PPH-begäranden lämnats in till USPTO gällande ansökningar som PRS tidigare granskat. Sammanlagt 28 PPH-begäranden har lämnats in till PRS de senaste tio åren. Det vittnar om PRS handläggningshastighet: vi hinner i vanliga fall fatta ett slutligt beslut innan andra patentverk.


Senare har PPH-systemet förenklats så att patentverk inte längre nödvändigtvis behöver teckna bilaterala avtal med varje patentverk. Det nya systemet kallas Global PPH.


Läs mer om PPH: https://www.prh.fi/sv/patentit/patentutomlands/pph.html

Mer information:
Hanna Aho
Ledande prövningsingenjör
Tfn 029 509 5488
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera

Media

Media