3,2 miljarder återbetalas till pensionsspararna

Från den 24 april återbetalar Pensionsmyndigheten 3,2 miljarder i fondrabatt och arvsvinst. Återbetalningen är den högsta hittills. Samtidigt dras 0,4 miljarder i premiepensionsavgift. Slutsumman på pensionsspararnas konton blir alltså 2,8 miljarder. Under utbetalningstiden blir övrig fondhandel fördröjd.

Pensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna av fondbolagen. Varje år betalas föregående års rabatter tillbaka genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

I år får landets 6,4 miljoner pensionssparare tillbaka 2,2 miljarder kronor i rabatter. Den genomsnittliga fondavgiften var förra året 0,30 procent av förvaltat kapital. Utan rabatter hade den varit 0,85 procent.

Förutom återbetalning av rabatterade avgifter får pensionsspararna dessutom 1 044 miljoner i arvsvinster. Det är pengar efter pensionssparare som avlidit under föregående år.

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och är 436 miljoner kronor 2012, något lägre än fjolårets 445 miljoner kronor. För den enskilde är avgiften satt till 0,12 procent (sänkt från förra årets 0,14 procent) av kontovärdet, dock högst 110 kronor. Detta motsvarar en genomsnittlig avgift på 0,10 procent eller 68 kronor per person.

Fördröjd handel              

Handeln med de nya pengarna som ska placeras ut på kontona startar den 24 april och avslutas för de allra flesta den 26 april. Under placeringen i fonder blir övrig handel fördröjd.

Byten som beställs under denna period läggs på kö och genomförs efter att handeln med rabatter med mera avslutats.

Mer siffror kring fondrabatt och premiepension

Pensionsmyndigheten senaste årsredovisning har statistik om fondrabatten 2009–2011: www.pensionsmyndigheten.se/PensionsmyndighetensArsredovisning2011.html

Senaste premiepensionssparrapporten: www.pensionsmyndigheten.se/PensionsspararnaOchPensionarerna2011.html

För vidare information

Mats Öberg, chef för fondenheten, 072-210 23 50

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 260 miljarder kronor till nästan två miljoner pensionärer, genomför drygt 4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,5 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på åtta orter.
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten i sociala medier: www.facebook.com/Pensionsmyndigheten och www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Dokument & länkar