Är det fel på pensionssystemet?

Report this content

Pensionssystemet och pensionerna har fått ett ökat fokus i den politiska debatten det senaste året. Bland annat riktas kritik mot att de svenska pensionerna generellt är för låga, att vi måste spara mer till pensionen för att få samma pensionsnivå som tidigare generationer och att de mål som riksdagen beslutat inte uppnås. Stämmer kritiken? I en kommande faktaserie försöker Pensionsmyndigheten besvara hur det svenska pensionssystemet mår.

Pensionssystemet beskrivs ibland som att det ständigt urholkas så att nuvarande och framtida pensionärer blir allt fattigare. Olika aktörer kräver höjda pensionsavgifter och bättre förutsättningar för privat sparande. I en ny faktaserie av rapporter fram till valet ger Pensionsmyndigheten sin syn på hur det allmänna och totala pensionssystemet mår.

– Pensionsmyndigheten har ett informationsuppdrag där vi ska öka förståelsen för pensionssystemet. För att skapa en rättvisande bild av pensioner och pensionssystemet så ska vi tillhandahålla en faktabaserad bild av systemet och dess effekter. Oavsett vilka beslut som fattas om pensionssystemet behöver de vara välgrundade, det är vi skyldiga nuvarande och kommande pensionärer och förvärvsaktiva, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Rapportserien utgår från central kritik av pensionssystemet. Pensionsmyndigheten kommer att publicera rapporterna med på förhand beslutade datum fram till sommaren 2022.

Pensionsmyndighetens faktaserie – rapporter och publiceringsdag

  1. Är pensionerna tillräckliga? 12 november 2021      
  2. Hur typiskt är ett typfall? 17 december 2021
  3. Hur är pensionärernas ekonomiska standard och utveckling? 17 januari 2022
  4. Vilka möjligheter finns inom pensionssystemet för att påverka pensionsgapet mellan könen? 14 februari 2022
  5. Hur ser pensionerna ut för utrikes födda? 28 mars 2022
  6. Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre? 9 maj 2022

Faktaserie om pensioner

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 360 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför drygt 597 000 fondbyten och skickar ut 7,7 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare – för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Prenumerera