Årets orange kuvert känns inte igen - och det är meningen

Inom kort skickas de första av totalt 5,7 miljoner orange kuvert till landets pensionssparare. Den som vill jämföra årets orange kuvert med tidigare års kuvert upptäcker snabbt att det är mycket som skiljer sig åt jämfört med tidigare. Och det är meningen. 

Den största skillnaden är att prognosen över den allmänna pensionen inte längre finns i kuvertet, likaså är grafen med alternativa pensionsåldrar borttagen. 

Från delhet till helhet

– Att prognosen är borta beror på två saker. Dels har Pensionsmyndigheten i uppdrag att ge pensionssparare en bild av hela pensionen, inte bara den allmänna. Dels så är det ständigt mellan 20 och 30 procent av mottagarna av orange kuvert som tror att prognosen över den allmänna pensionen är allt man får. Men oftast är det fel, de flesta har även tjänstepension.  Då är det bättre med en prognos över hela pensionen, och den ser man om man loggar in på pensionsmyndigheten.se, säger Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten. 

Kvar i orange kuvert är en sammanställning med hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension samt det som Pensionsmyndigheten enligt lag måste skicka ut till pensionsspararna: beslutet om pensionsrätterna som tjänats in under året. 

Ny ”orange tjänst” på pensionsmyndighetens webbplats

Men det är inte bara i orange kuvert det gjorts förändringar; den kanske viktigaste nyheten är det som möter den som loggar in på pensionsmyndighetens webbplats: ett helt nytt inloggat läge med prognos över hela pensionen och anpassad pensionsinformation utefter din ålder och livssituation.  

– Vi vill göra pensionsinformationen både mer relevant och lättare att ta till sig. Om du loggar in och registrerar dig på pensionsmyndighetens webbplats ser du hela din pension och erbjuds information både utifrån din ålder och utifrån ett antal val du kan göra på sidan. Är du egenföretagare? Då får du tips vad du ska tänka på. Är du småbarnsförälder? Samma sak där. Har du nyss kommit ut i arbetslivet? Kul! Glöm inte att se till att du får tjänstepension via din arbetsgivare! Och så fortsätter det, förklarar Sten Eriksson. 

Att tjata har gett resultat

Precis som tidigare år har Pensionsmyndigheten en informationsturné runt hela landet i de orange kuvertens spår – även kallad ”Kuvertjakten”. Samtidigt lanseras återigen en landsomfattande reklamkampanj med huvudbudskap om att det är arbete och tjänstepension som är viktigast för pensionen, samt att logga in och göra en prognos. Allt är en del i det informationsuppdrag som myndigheten har från regeringen, och där det i årets budget även skjutits till mer resurser. Ansträngningarna sedan myndigheten fick uppdraget har gett tydligt resultat, enligt de årliga mätningar som görs. 

Mer finns att göra

De informationsinsatser som genomförts inom ramen för informationsuppdraget är inte skäl att slå sig till ro, enligt Sten Eriksson. Konkurrensen om pensionsspararnas uppmärksamhet är stenhård och detta märks inte minst under den mest intensiva pensionssäsongen i februari och mars varje år. Sedan ett par år tillbaka frågar Pensionsmyndigheten ett representativt urval av svenska pensionssparare vad som är viktigast för den framtida pensionens storlek. 

De som fått frågan får välja på tre svarsalternativ: det totala antalet år du arbetar under hela ditt yrkesliv, att du har ett privat pensionssparande, eller att du gör aktiva val och förändringar i ditt fondinnehav i premiepensionen. 

– Hälften vet att det viktigaste är att ha inkomst under många år. Den andra hälften svarar fel eller vet inte. Detta trots att både ett eventuellt privat sparande och din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension, säger Sten Eriksson. Därför fortsätter Pensionsmyndigheten att tjata om samma budskap som alltid:  

– Det absolut viktigaste för din pension är att du jobbar, helst heltid, att du betalar skatt och att du har tjänstepension via din arbetsgivare. Gör sedan en prognos och bilda dig en uppfattning om vad just du behöver göra, och vad det till exempel skulle innebära att jobba längre eller gå tidigare. Om du i det läget väljer att spara, så är det viktigt att du väljer ett sparande med låga avgifter, avslutar Sten Eriksson.

För vidare information
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar helger:010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hälften vet att det viktigaste är att ha inkomst under många år. Den andra hälften svarar fel eller vet inte. Detta trots att både ett eventuellt privat sparande och din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension
Sten Eriksson, kommunikationschef
Vi vill göra pensionsinformationen både mer relevant och lättare att ta till sig. Om du loggar in och registrerar dig på pensionsmyndighetens webbplats ser du hela din pension och erbjuds information både utifrån din ålder och utifrån ett antal val du kan göra på sidan.
Sten Eriksson, kommunikationschef