Dags för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg

Med start den här veckan skickas de årliga levnadsintygen till dig som bor utomlands och får svensk pension. Levnadsintyg krävs för fortsatt pensionsutbetalning.

I år betalar Pensionsmyndigheten ut pension till 157 625 utlandsboende i 171 länder. För att få pensionen behöver du som bor utomlands intyga att du lever.

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något. Bosatta i länder utan elektroniskt utbyte behöver varje år, med hjälp av underskrift från exempelvis en svensk ambassad, intyga att man lever.

– Det enklaste är att lämna sitt levnadsintyg digitalt till Pensionsmyndigheten med hjälp av svensk e-legitimation eftersom man då slipper blanketten, säger Per Henriksson som är verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

– Liksom tidigare har vi ett utbyte med pensionsinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Nytt för 2018 är att vi påbörjar elektroniskt utbyte med Island. Det innebär att de flesta som bor i dessa länder och har svensk pension inte behöver lämna levnadsintyg. Fördelen är också att information om dödsfall kommer in snabbare, säger Per Henriksson.

Antalet utlandsboende med svensk pension har ökat med 5 655 personer jämfört med 2017. Störst ökning skedde i Finland jämfört med 2017. Finland, Tyskland och Norge toppar listan över länder med utlandspensionärer och tar emot drygt hälften av alla utbetalningar som går till utländsk adress.

Länder med flest utlandspensionärer

Land Antal 2018 Antal 2017 Förändring Förändring procent
Finland* 58 299 55 486 2 813 5,07
Tyskland* 16 081 16 365 -284 -1,74
Norge* 15 575 14 837 738 4,97
Danmark* 10 131 9 546 585 6,13
Spanien 6 519 6 418 101 1,57
USA* 6 503 6 521 -18 -0,28
Grekland 5 064 5 053 11 0,22
Storbritannien* 3 935 3 768 167 4,43
Frankrike 3 509 3 510 -1 -0,03

* Land som har elektroniskt utbyte med Sverige och där levnadsintyget normalt skickas automatiskt.

Så fungerar levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för den som är bosatt utanför Sverige att intyga att man fortfarande lever. Det gäller den som har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Levnadsintyget skickas årligen ut till alla berörda som inte kan identifieras som fortfarande levande genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder.

Du som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad eller konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet för att få levnadsintyget ifyllt.

Logga in och lämna levnadsintyg med e-legitimation

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media