Förändrad rabattmodell sänker högsta fondavgifterna

En begränsning av de högsta fondavgifterna inom premiepensionen. Det föreslår i dag Pensionsmyndigheten i ett nytt avtal som skickas på remiss till berörda fondbolag. Cirka 150 miljoner kronor kommer 6,7 miljoner pensionssparare och pensionärer spara varje år när fondernas avgifter ytterligare begränsas.

– Syftet är att få ned kostnaderna för spararna och pensionärerna. Det blir inte förbjudet för bolagen att ta ut höga avgifter men de måste lämna full rabatt på bruttoavgifter över 1 procent på räntefonder och 2 procent på övriga fonder, säger Mats Öberg, fondchef.

Redan innan denna förändring återbetalar fondbolagen ungefär två tredjedelar av avgiften till spararna. I våras sattes 3,3 miljarder kronor i återbetalade fondavgifter in på spararnas premiepensionskonton.

Efter revideringen av Pensionsmyndighetens rabattmodell blir högsta möjliga fondavgift för en premiepensionssparare 0,8 procent efter rabatt. När ändringarna träder i kraft från januari 2015 beräknas 6,7 miljoner pensionssparare och pensionärer årligen spara 150 miljoner i lägre fondavgifter.

– Problemen är att en del bolag sätter sin avgift före rabatt väldigt högt vilket gör att avgiften blivit hög trots rabatten. Var tionde sparare finns i förvaltningsföretagens fonder vars avgifter är mer än dubbelt så höga som snittet. Många sparare väljer fonder en gång och ser sedan aldrig över sin avgift.

Förslaget på nytt avtal har skickats på remiss till fondbolagen som kan svara senast den 1 oktober. Den 31 oktober informeras fondbolagen om beslutad revidering av samarbetsavtalet som börjar gälla vid årsskiftet den 1 januari 2015.

Korta pensionsfakta

 • Antal premiepensionsfonder: 846
 • Totalt fondvärde: 670 miljarder kronor
 • Antal sparare och pensionärer med premiepension: 6,7 miljoner
 • Fondavgift 2013 i snitt före rabatt: 0,92 procent
 • Fondavgift 2013 i snitt efter rabatt: 0,31 procent
 • Återbetald fondrabatt för 2013: 3,3 miljarder kronor
 • Ny högsta bruttoavgift räntefond: 1 procent
 • Ny högsta bruttoavgift övriga fonder: 2 procent
 • Ny högsta avgift efter rabatt för räntefond: 0,42 procent
 • Ny högsta avgift efter rabatt övriga fonder: 0,8 procent
 • Antal fonder som direkt påverkas av den nya rabattbegränsningen: 259
 • Besparing per år: cirka 150 miljoner kronor

Förändrad rabattmodell

Läs pressmeddelandet www.pensionsmyndigheten.se/rabattmodell14.html

Läs mer om den nuvarande rabattmodellen www.pensionsmyndigheten.se/Prisreduktion.html

Läs senaste rapporten Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna www.pensionsmyndigheten.se/Premiesparrapporter.html

För vidare information

Mats Öberg, fondchef, 072–210 23 50

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför nästan 1,4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: www.pensionsmyndigheten.se/press
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se