Förbättrad information om hållbart premiepensionssparande

Premiepensionssparare som vill ta hållbarhetshänsyn får förbättrad information i form av Hållbarhetsprofilen. Organisationen Swesif, som arbetar för hållbara placeringar, har tagit fram ett utökat faktablad som i dag lanseras på Pensionsmyndighetens fondtorg.

För att stödja sparare som vill ta hänsyn till hållbarhetskriterier i sitt sparande, till exempel etiska och/eller miljöfonder, markerar Pensionsmyndigheten de fonder som uppger att de tar någon form av hållbarhetshänsyn med en grön M/E-symbol.

– För att underlätta för spararna att utvärdera de olika fonderna lanserar i dag Pensionsmyndigheten tillsammans med Swesif, en organisation som arbetar för hållbara placeringar, ett utökat fondfaktablad med hållbarhetsinformation under namnet Hållbarhetsprofilen, säger Yassin Elgadmioui, fondspecialist.

I faktabladen har fondbolaget fått en gemensam standard att redogöra för hur de:

  • Väljer in – vilka typ av företag fonden investerar i
  • Väljer bort – vilken typ av företag fonden inte investerar i
  • Påverkar – hur fonden påverkar företag
  • Uppföljning – hur fonden säkerställer att kriterierna följs

– Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare och den intresserade allmänheten och ska göra det möjligt att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Profilen underlättar också för sparare att jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra.

Förändringen innebär att samtliga fonder som uppger att de tar hållbarhetshänsyn i sina investeringar och är märkta med ”M/E” på myndighetens fondtorg kommer att ha en direktlänk på sina fondfaktablad som leder direkt till respektive fonds unika Hållbarhetsprofil.

– Tjänsten är utvecklad och drivs av Swesif men vi hoppas att genom att införa direktlänkning att underlätta för spararna att genomföra genomtänkta placeringsbeslut och höja kvalitén i redovisningen av sparande med hållbarhetsfokus. Redan från start har majoriteten av bolag som har fonder med miljöetisk märkning angivit hur de bedriver sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen, säger Yassin Elgadmioui.

Övriga fondbolag med M/E-symbol kommer att färdigställa informationen under sommaren. Från och med den sista augusti kommer samtliga fonder med M/E- märkning att ha en ifylld Hållbarhetsprofil vilket också blir ett krav för fonder framöver som uppger att de tar hållbarhetshänsyn i sina investeringar.

Se även http://www.hallbarhetsprofilen.se och www.pensionsmyndigheten.se/SokFonder.html

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare, 0736–27 53 83

Yassin Elgadmioui, fondspecialist, 072–210 23 48

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. 2012 betalade vi ut drygt 260 miljarder kronor till drygt 2 miljoner pensionärer, genomförde 1,4 miljoner fondbyten och 2013 skickar vi ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensionen enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media