Inkomstpensionen ökar med 2,1 procent 2020

Report this content

Inkomst- och tilläggspensionen beräknas öka med 2,1 procent 2020, enligt Pensionsmyndighetens redovisning till regeringen.

Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar med 2,1 procent från och med januari 2020. Räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert blir 3,8 procent. Skillnaden är det förskott på inkomstutvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. Förskottet ingår i pensionen som en antagen framtida inkomstutveckling. Varje år räknas pensionen om med skillnaden mellan den verkliga och förskotterade inkomstutvecklingen. Omräkningen kallas för följsamhetsindexering.

– Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling står klart, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Garantipensionen och värdet av de flesta tjänstepensioner, bestäms av prisbasbeloppet som ökar med 1,7 procent 2020.

Balanstalet (december 2018) är 1,0505 vilket betyder att inkomstpensionssystemet har 5,05 procent mer tillgångar än skulder.

Så höjs pensionen för olika grupper

  • Av totalt cirka 2,2 miljoner pensionärer har cirka 1,5 miljoner pensionärer inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 2,1 procent.
  • Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger någonstans mellan 1,7 och 2,1 procent.
  • Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka 1,7 procent i ökad allmän pension.
  • Utöver indexeringen höjs både garantipension och bostadstillägg efter beslut i riksdagen.
  • Utöver indexeringen och höjningen av garantipension och bostadstillägg kommer den statliga skatten att sänkas för vissa pensionärer och den kommunala skatten kan förändras. 

Inkomstbasbeloppet har beräknats öka med 2 400 kronor till 66 800, som en följd av förändring i inkomstindex med 3,8 procent. Inkomstbasbeloppet och inkomstindex, som ligger till grund för förändringarna, ska fastställas av regeringen.

Bilagor

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2020 (pdf, 545kB)

Bilaga: Genomsnittsinkomst 2018 och 2019 (pdf, 154kB)

Bilaga till pressmeddelande inkomstpensionens utveckling 2020(pdf, 78kB)

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 330 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 740 000 fondbyten och skickar ut 7,6 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 200 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare – för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Prenumerera

Media

Media