Inkomstpensionen ökar med en procent 2018

Inkomst- och tilläggspensionen beräknas nästa år öka med en procent, samtidigt upphör balanseringen. Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen. 

Hur inkomstpensionen utvecklas beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det är positivt för pensionssystemet om fler kommer in i arbetslivet, men om dessa får en i genomsnitt lägre inkomst kan det ha en dämpande effekt på inkomstpensionens utveckling. 

Inkomst- och tilläggspensionen ökar med 1 procent nästa år. Samtidigt blir räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert 2,6 procent. Skillnaden förklaras av det ”förskott” på inkomstutvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. 

Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

Balanseringsperioden upphör nästa år. Det innebär att inkomstpensionerna då kommer att ha det värde de skulle ha haft utan balansering. Balanseringsperioden inleddes under 2010 och avslutas alltså nu efter åtta år.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet vilket ökar med 1,6 procent 2018. Premiepensionens förändring blir känd först i december. 

Så blir höjningen för olika grupper

Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka +1,6 procent i ökad allmän pension. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.

440 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +1,0 och +1,6 procent. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.

De flesta pensionärer, drygt 1,4 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,0 procent samt lägre skatt för pensionärer.

För mer information:
Ole Settergren, analyschef, 073-022 20 50
Stefan Granbom, analytiker, 072-210 24 23
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten