Ny tumregel: Pensionen blir 75 procent av sista lönen

Tumregeln är att pensionen blir 75 procent av den sista lönen om du jobbar större delen av din ökade livslängd, skriver i dag på Göteborgs-Postens debattsida Ole Settergren, chef för pensionsutveckling. Nästa vecka deltar han på tre seminarier i Almedalen och Pensionsmyndigheten är medarrangör på ytterligare ett seminarium i Visby.

Inför sitt deltagande på olika pensionsseminarier under Almedalsveckan har Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, tagit fram tumregeln att den allmänna pensionen och tjänstepensionen blir 75 procent av den sista lönen om du jobbar två tredjedelar av den ökade livslängd du har jämfört med tidigare generationer. Vill du gå i pension vid 65 år, så måste pensionspengarna räcka till fler år i pension och du får ställa in dig på en total pension på 60–65 procent av den sista lönen, beroende på ålder.

Tabell och debattartikeln finns nedan och här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.989662-pensionen-blir-75-procent-av-sista-lonen  

Ole Settergren under Almedalsveckan i Visby
Seminarium för fackliga journalister om pension

Pensionsmyndigheten arrangerar också tillsammans med Min Pension en frukostträff för journalister på fackförbundstidningar om pensioner.

Morgondagens pensionärer kommer att ha en tredjedel av sin pension från jobbet, via sin tjänstepension. För högavlönade spelar tjänstepensionen ännu större roll. Men kunskapen om tjänstepensioner är låg, både hos medlemmarna, de fackliga företrädarna och hos arbetsgivaren. Det trots att miljontals kronor sätts av till pensionen och att bristande kunskap om pensionerna kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde medlemmen.

Datum och tid: tisdagen den 3 juli kl. 09.00–10.00

Plats: Almedalens Bed & Breakfast, Tage Cervins Gata 3B

Deltagare: Anders Lundström, vd Min Pension och Sten Eriksson, kommunikationschef Pensionsmyndigheten

Anmälan: senast i dag fredag 29 juni till maria.eklund@minpension.se

För vidare information

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, 073–022 20 50

Sten Eriksson, kommunikationschef, 070-865 24 24

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare, 0736-27 53 83

Pensionen blir 75 procent av den sista lönen

Måste man jobba till 75 år? Blir det som reklamen påstår bara hälften kvar av lönen när man går i pension? Det finns en oro för den framtida pensionen. Men många gånger är oron omotiverad. Därför vill vi ge svenska pensionssparare en tumregel som håller och som gör att man kan strunta i propagandan.

Egentligen är det inte svårt för var och en av oss pensionssparare att ta reda på hur stor vår totala pension kan förväntas bli per månad. De flesta får ett bra svar på det via tjänsten minpension.se. Men än så länge är det bara 1,6 miljoner personer som använder tjänsten. Det finns alltså stora möjligheter för alla som vill skrämmas. Politiker påtalar behovet av att jobba länge, eftersom det ger skatteintäkter och kan finansiera välfärd. Banker, försäkringsbolag och andra marknadsaktörer har ett starkt intresse av att få människor framtida pensioner att framstå som så pass små att man absolut måste spara. Vilseledande marknadsföring av typen ”du får bara hälften kvar när du går i pension” förekommer. De stora bankerna är heller inte särskilt sugna på att presentera hela pensionen för sina kunder- ingen av dem har hittills erbjudit tjänsten minpension.se på sina internetbanker.

På Pensionsmyndigheten har vi gjort en undersökning som visar att drygt en femtedel känner oro inför pensionen. Medierna – där den gängse nyhetsvärderingen går hand i hand med marknadsaktörernas intresse att väcka oro – spelar stor roll för oron. Att inte veta hur stor pensionen förväntas bli är en viktig källa till oron. Marknadsföringen från banker och försäkringbolag verkar ha fungerat då människor i första hand anger pensionssparande och att byta premiepensionsfonder som sätt att höja pensionen. Säkrare åtgärder – som att till exempel jobba längre – finns inte lika långt fram i människors medvetande.

Det finns förstås anledning för vissa att fundera över sin pension. Den som tar ett deltidsjobb, den som inte har tjänstepension, den som har ett eget företag och inte sätter av till pension, den som har en kort yrkeskarriär i Sverige – de riskerar låg pension. Men en majoritet av Sveriges pensionssparare har ett arbete med tjänstepension och arbetar heltid. Delar av den oro som finns är alltså onödig.

Vilken pension man kan förvänta sig kan man som sagt lätt kontrollera själv via minpension.se. Då kan man själv avgöra om man behöver spara eller jobba längre. Men från Pensionsmyndighetens sida vill vi ändå erbjuda en slags tumregel om hur stor pensionen kan bli. Detta som en motvikt mot alla budskap som ofta har ett annat syfte bakom – sälja pensionsprodukter, böcker eller tidningar.

Vi är medvetna om att vi sticker ut hakan. Generella beräkningar passar inte alla. Men ska man ge sig på att erbjuda en någorlunda realistisk tumregel, så tycker vi att vår är bättre än de vi hittills sett.

Vår beräkning bygger på en person som börjar jobba vid 23 års ålder, har en tjänstepension och har en lön som utvecklas i samma takt som inkomstutvecklingen totalt. Ser det ut ungefär så för dig, så kan du räkna med att få en total pension, det vill säga allmän pension och tjänstepension, på cirka 75 procent av den sista lönen. Men då bygger det på att du jobbar två tredjedelar av den ökade livslängd du har jämfört med tidigare generationer. Vill du gå i pension vid 65 år, så måste pensionspengarna räcka till fler år i pension. Då blir förstås pensionen mindre som andel av den sista lönen. I så fall får du ställa in dig på en total pension på 60–65 procent av den sista lönen, beroende på hur gammal du är.

Hur länge ska man då jobba för att få 75 procent under de här förutsättningarna? Svaret finns i orange kuvert, där varje årskull har fått en alternativ pensionsålder.

Tumregler är vad det låter som – en grov indikation på hur det kan bli. Allra bäst är förstås att göra en pensionsprognos på minpension.se

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, Pensionsmyndigheten

Sten Eriksson, kommunikationschef, Pensionsmyndigheten

* Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Alternativ ålder är den ålder som tar hänsyn till livslängdsökningen. Den som till exempel är född 1965 behöver arbeta till 67 år och 9 månader för att få en pension som motsvarar det samma person skulle ha fått vid 65 år om medellivslängden varit oförändrad.

Beräkningarna gäller en person som börjar jobba vid 23 års ålder, har en tjänstepension och har en lön som utvecklas i samma takt som inkomstutvecklingen totalt.

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 260 miljarder kronor till nästan 2 miljoner pensionärer, genomför drygt 4 miljoner fondbyten och skickar ut 6,5 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter.
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se