Nytt avtal klart för premiepensionens fondtorg

Report this content

Idag offentliggörs avtalet för fondbolag som vill vara med på Pensionsmyndighetens nya fondtorg. Det nya avtalet börjar gälla den 1 november 2018 och innebär hårdare krav på fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna.

De nya kraven kommer av ett riksdagsbeslut med flera lagändringar som syftar till att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. Alla fondförvaltare som vill delta måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att ingå ett nytt fondavtal. I avtalet ställs fondförvaltare inför nya krav för att få delta i premiepensionens fondtorg. Samma avtal kommer att gälla för alla fondbolag.

Fondtorget blir provisionsfritt

En tydlig fördel för pensionsspararna med det nya fondtorget är att det inte får utges någon form av provision kopplad till fonder inom premiepensionen. Ett storlekskrav om minst 500 miljoner i förvaltat kapital utanför fondtorget införs. Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018 klockan 16.30.

– Kvaliteten för pensionsspararna förbättras genom att vi ställer högre krav på fondförvaltarna. Det blir också tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet. Är vår bedömning att förtroendet är borta för en fond så får den inte vara kvar. De krav på hållbarhet som införs är en miniminivå vi arbetar vidare med, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Nya fondval kan bli aktuellt 2019

Pensionssparare behöver inte göra något med anledning av det nya fondavtalet. Under 2019 kan det bli aktuellt med fondbyten i de fall fonder försvinner på grund av de nya kraven.

Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november 2018:

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
  • Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.
  • Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

Mer information om det nya fondavtalet

Pensionsmyndighetens hemsida finns mer information om det nya avtalet. Det finns även en frågor- och svarsdel som uppdateras löpande.

Om fondtorget

Pensionsmyndighetens fondtorg är ett av världens största fondtorg med över 1 200 miljarder i förvaltat kapital och tillväxttakten är en av de snabbaste i världen. Pensionsmyndighetens fondtorg står för 35 procent av allt nysparande i fonder i Sverige.

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Prenumerera