Omställningspensionens åldersgräns är omotiverad

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat statens efterlevandeskydd. Analysen visar att omställningspensionens åldersgräns på 65 år inte kan motiveras.

Pensionsmyndighetens rapport Analys av efterlevandeskyddet lämnas idag till regeringen. I rapporten analyseras och prövas motiven till den åldersgräns som finns i omställningspensionen.

– Rapportens slutsats är att antingen bör omställningspension ges till alla efterlevande oavsett ålder, eller så ska staten inte ge omställningspension till någon efterlevande utan barn, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten.

– Vi framhåller vidare att en tillfällig omställningspension, även om den gavs till alla, inte ändrar på förhållandet att vissa pensionärer har låga pensioner, säger Kristin Kirs.

Fakta omställningspension

  • Omställningspension är en del av det allmänna efterlevandeskyddet.
  • Omställningspension ges till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner oavsett barn, eller sambo vid gemensamma barn.
  • Omställningspensionen är ettårig och behöver inte sökas utan betalas ut automatiskt vid dödsfallet.
  • I normalfallet uppgår beloppet till minst 8 076 kronor per månad.

Mer om omställningspension

Analys av efterlevandeskyddet (pdf)

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera