Pengar tillbaka till de sparare som hade GFG

Report this content

De sparare som i samband med avregistreringen hade hela eller delar av sin premiepension i fonden GFG Global Medium Risk Fund har sedan dess fått tillbaka motsvarande knappt hälften av det tidigare innehavet. Nu har Pensionsmyndigheten träffat en uppgörelse med fondens förvaltare samt förvaringsinstitut som gör att en betydande summa kan betalas tillbaka till spararna.

I december 2016 avregistrerades fonden GFG Global Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg eftersom Pensionsmyndigheten bedömde att den inte var lämplig. Sedan dess har knappt hälften av fondens värde vid avregistreringen, som då uppgick till cirka 675 miljoner kronor, betalats tillbaka till de cirka 5 900 berörda pensionsspararnas premiepensionskonton.

Nu har Pensionsmyndigheten träffat en överenskommelse med fondens förvaltare samt förvaringsinstitut som innebär att ytterligare pengar kommer tillbaka till spararna.

– Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process. Vi har haft en bra dialog, och vi har varit överens om vikten av att komma vidare med slutlig inlösen av fondens innehav, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg med anledning av överenskommelsen.

Den summa som kommer att betalas tillbaka består till största delen av likvidationen av kvarvarande innehav i fonden. I summan ingår också ett förlikningsbelopp på 50 miljoner kronor. I nuläget bedömer Pensionsmyndigheten att spararna i genomsnitt kan komma att få cirka 90 procent av fondens redovisade marknadsvärde innan den avregistrerades.

– Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen, avslutar Mikael Westberg.

Brev till spararna

I samband med att pengar sätts in på deras premiepensionskonton får berörda sparare ett brev hemskickat med information om såväl överenskommelsen som insättningen. För pensionärer som hade innehav i GFG Global Medium Risk Fund kommer en ny omräkning av premiepensionen att göras, så att dessa får del av det nya beloppet redan i år.

För vidare information
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar helger:010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process.
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten