Pensionsmyndigheten anställer 70 personer för bättre service

Report this content

Regeringens budgetproposition innebär en förstärkning av Pensionsmyndighetens budget. Pengarna, 22 miljoner kronor för 2019, används främst för förbättring av handläggningstider och kötid i kundservice.

Pensionsmyndigheten får en förstärkning av budgeten med 22 miljoner kronor för 2019 och 36 miljoner under 2020. Pengarna behövs för att hantera de ökade kostnader som har uppstått på grund av ökat grundskydd, regeländringar inom garantipension och handläggning av bostadstillägg.

– Vi har beslutat att lägga så mycket pengar vi kan på att hantera de långa handläggningstiderna inom bostadstillägg som också ger positiva effekter i vår kundservice. Vi rekryterar nu cirka 50 nya medarbetare för att handlägga bostadstillägg. Vi kommer också att förstärka vår kundservice med ungefär 20 personer. Genom att öka våra handläggningsresurser kan vi förhoppningsvis på sikt nå fram till kortare handläggningstider för bostadstillägg vilket också frigör resurser till vår kundservice och därigenom kortare väntan på att nå oss per telefon, säger Magnus Rodin, chef för produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Nyanställningar i Gävle och Karlstad

Nyanställningarna är delvis tidigare beslutade och som med hjälp av budgetförstärkningen kan utökas till 70 handläggartjänster med placering i Gävle och Karlstad. Rekrytering sker externt men även internt inom Pensionsmyndigheten.

Information om tjänsterna på pensionsmyndigheten.se/ledigajobb

Prenumerera