Pensionsmyndigheten anställer i Karlstad

Pensionsmyndigheten anställer mellan 60 och 100 personer i Karlstad för ett tidsbegränsat uppdrag att handlägga garantipensioner.

Pensionsmyndigheten skapar ett nytt tidsbegränsat produktionsområde för garantipensioner i Karlstad. Uppdraget är att räkna om garantipensioner för cirka 100 000 svenska pensionärer som också har arbetat i ett annat EU-land. Behovet uppstod i samband med en EU-dom 2017.

– Att ta hand om konsekvenserna av EU-domen är ett omfattande arbete som kräver stora resurser från hela myndigheten. Vi ser ett behov att anställa mellan 60 och 100 nya medarbetare som ska handlägga omräkningarna av garantipensioner. Den här kraftsamlingen sker i Karlstad eftersom vi ser goda förutsättningar att hitta rätt kompetens just där. Dessutom har vi hittat en bra lokal i nära anslutning till vårt befintliga kontor i Karlstad, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

Rekryteringsprocesser för de lediga tjänsterna inleds i januari. Omräkningsuppdraget är planerat att vara slutfört senast i december 2020.

Fakta omräkning av garantipension
Sommaren 2018 bekräftade Högsta förvaltningsdomstolen den EU-dom som säger att svensk garantipension ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-förordningarna. Domen innebär att Pensionsmyndigheten måste räkna om pensionerna för de pensionärer i Sverige som också har arbetat i ett annat EU-land. Domen påverkar uppemot 100 000 ärenden som behöver räknas om.

På sikt kan domen även få konsekvenser för de drygt 40 000 svenskar med garantipension som flyttat utomlands.

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera