Pensionsmyndigheten avregistrerar Advisor från premiepensionens fondtorg

Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Advisor och avregistrerar fonden Advisor Världen från premiepensionens fondtorg. Detta då Pensionsmyndigheten funnit att bolaget inte följer det avtal som finns för fondtorget. 

Advisors fond Advisor Världen köpstoppades i juli i år. Anledningen var att Pensionsmyndigheten behövde utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som finns för fondtorget. 

Pensionsmyndighetens utredning är nu klar. Utredningen visar att bolaget löpande brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten, bland annat genom bolagets marknadsföring och försäljning mot pensionsspararna. 

De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.  

Ordnad inlösen

Innehavet i fonden Advisor Världen uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor och där drygt 43 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonden. 

I samband med avregistreringen skickas en säljorder på hela innehavet i Advisor Världen. Därefter ska en ordnad avveckling av fondens innehav äga rum med pensionsspararnas bästa för ögonen. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen. 

Vi har haft en löpande dialog med Advisor under utredningens gång, och förväntar oss att den dialogen fortsätter i syfte att säkerställa en ordnad avveckling, avslutar Mikael Westberg. 

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 0722-10 22 87
jimmy.larsson.hagberg@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndighetens pressjour, 010-454 30 00 (kvällar och helger)

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg
Mikael Westberg, chefsjurist