Pensionsmyndigheten köpstoppar fond från Advisor

Fondbolaget Advisors premiepensionsfond Advisor Världen går för tillfället inte att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet är att Pensionsmyndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

 

 

Fondbolaget Advisor, registrerat i Sverige, har en fond på premiepensionens fondtorg: Advisor Världen. Fonden köpstoppas nu av Pensionsmyndighetens under den tid myndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som finns på fondtorget. 

Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet.

Om det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fond avregistreras från fondtorget. Om utredningen visar att fondbolaget följer samarbetsavtalet kommer fonden att öppnas upp för handel igen.

Brev till berörda sparare

Sparare med innehav i Advisors fond får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonden inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Bakgrund

Samtliga fondbolag som har fonder på premiepensionens fondtorg har tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren för samarbetet. 

I detta samarbetsavtal, som är ett standardavtal som är lika för alla fondbolag, ställs bland annat krav på att fondbolagen ska iaktta god sed på premiepensionsområdet och ansvara för att samtliga övriga aktörer, samarbetspartners och eventuella underleverantörer också följer denna sed. I detta ingår också krav på att marknadsföringen av bolagets fonder följer gällande lagstiftning. 

Om ett fondbolag inte följer samarbetsavtalet kan bolagets fonder komma att avregistreras från fondtorget.

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 0722-10 22 87
jimmy.larsson.hagberg@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndighetens pressjour, 010-454 30 00 (kvällar och helger)

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice
Mats Öberg, chef fondenheten