Pensionsmyndigheten köpstoppar Solidars nio fonder

Fondbolaget Solidars premiepensionsfonder går för tillfället inte att välja på premiepensionens fondtorg. Skälet är att Pensionsmyndigheten utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Fondbolaget Solidar, registrerat i Sverige, har nio fonder på premiepensionens fondtorg. Innehavet i fonderna värderas till drygt 18 miljarder, och cirka 130 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension investerad i Solidars fonder. 

Bolagets samtliga fonder köpstoppas nu av Pensionsmyndigheten. 

Köpstoppet gäller under den tid vår utredning slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning.

Om det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet kan detta få till följd att bolagets fonder avregistreras från fondtorget. Om utredningen visar att fondbolaget följer samarbetsavtalet kommer fonderna att öppnas upp för handel igen.

Brev till berörda sparare

Sparare med innehav i Solidars fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Bakgrund

Samtliga fondbolag som har fonder på premiepensionens fondtorg har tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten som närmare reglerar villkoren för samarbetet. 

Om ett fondbolag inte följer samarbetsavtalet kan bolagets fonder komma att avregistreras från fondtorget. Under utredningstiden kan Pensionsmyndigheten köpstoppa berörda fonder.

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 0722-10 22 87
jimmy.larsson.hagberg@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndighetens pressjour, 010-454 30 00 (kvällar och helger)

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Citat

Köpstoppet gäller under den tid vår utredning slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget
Ole Settergren, analyschef